Effectief ondersteunen van mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten bij rouw en verliesverwerking

Workshop
Na de breuk in het leven door het hersenletsel staan getroffenen en hun naasten voor de taak om opnieuw vorm te geven aan hun leven. In veel gevallen is er sprake van verlies; zo kan er sprake zijn van verlies van fysieke en cognitieve functies, verlies van werk, relaties, intimiteit, vrienden, toekomstverwachtingen en van de persoonlijkheid. Rouw is een gezonde reactie op verlies en ieder mens doet dit op zijn eigen unieke manier. Het is een duaal proces, een slinger die zich beweegt tussen het gericht zijn op het verlies en het gericht zijn op het leven. 

Rouwen gaat niet om het herstellen of verwerken, maar rouwen is een actief proces om verlies te integreren in het leven. Het vraagt om aanpassing en verandering van ieder mens en is een deel van ieders identiteit.

Rouw bij niet-aangeboren hersenletsel verschilt van rouw bij overlijden. Bij niet-aangeboren hersenletsel gaat het over chronisch verlies: verlies dat zich steeds opnieuw aandient; ook wel levend verlies genoemd.

Daarnaast wordt het verlies door de omgeving vaak niet erkend als verlies. Dit niet erkennen van het verlies kan soms nog meer beschadigen dan het verlies zelf. 

Hoe kun je de cliënt en zijn omgeving hierbij ondersteunen? Wat is daarbij helpend zodat de cliënt de juiste ondersteuning krijgt in het verwerkingsproces.

Doelgroep
De workshop is bestemd voor professionals die in hun werk te maken hebben met cliënten met hersenletsel en hun naasten. Je beschikt over de basiskennis van de gevolgproblemen van (niet-aangeboren) hersenletsel.

Resultaat
Je hebt kennis van de verlieskunde driehoek, rouw en verlies, chronische rouw en niet erkend verlies.

Je hebt kennis van het duaal proces.
Je hebt handvatten voor de ondersteuning bij rouw en verlies.
Je bent je bewust hoe je eigen ervaringen kunnen meespelen in de ondersteuning.

Inhoud
Na een inleiding over rouw en verlies, chronische rouw en levend  verlies en niet erkend verlies, staan we stil bij de praktijk. Wat betekent deze kennis nu voor je handelen.

De volgende onderdelen komen aan bod:

  • De verlieskunde driehoekverwerking
  • Chronisch verlies en niet erkend verlies
  • Het duale proces
  • Kinderen en rouw
  • Valkuilen van de professional
  • Inzet van externe ondersteuning
  • Oefening op basis van eigen casuïstiek
  • Handvatten voor ondersteuning

Praktische Informatie

Duur 1 dag
Aantal deelnemers 10 - 15
Accreditie
- Kwaliteits Register V&V register en
   Zorgprofessionals 6 pt.
- V&V Verpleegkundig Specialisten 6 pt.
- Registerplein 6 pt.

In company

Code 8450
Datum & plaats in overleg

 

Open inschrijving

Code 8451
Datum nog nader te bepalen
Duur 1 hele dag
Prijs € 374,- (inclusief documentatie en catering )
Locatie Utrecht